vuurvogel | alice kelder
natuur en klank als medicijn
tarieven per 1 januari 2024


Zomeraanbieding

In juni, juli, augustus 2024 geldt een zomeraanbieding:

Sounds of Medicine individueel in de praktijk voor 100 euro in plaats van 125 euro.

Voor 2 personen, 135 euro in plaats van 160 euro.

Meerprijs voor Ceremoniele Cacao voorafgaand aan de ceremonie, 25 euro per persoon.


tarieven

Sounds of Medicine, deelname aan groep, 40 euro per persoon

Sounds of Medicine, individueel in de praktijk, 125 euro

Sounds of Medicine, 2 personen in de praktijk, 160 voor 2 personen 

Cacao ceremonie met Sounds of Medicine, deelname aan groep, 65 euro

Sounds of Medicine in een besloten eigen groep, op eigen locatie of locatie van Vuurvogel, prijs op aanvraag
algemene voorwaarden

De door Vuurvogel gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Vuurvogel, www.vuurvogel.eu

Deelnemers die een ceremonie individueel of in een groep bijwonen zijn 18 jaar of ouder. Deelnemers jonger dan 18 jaar, kunnen deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijke vertegenwoordiger.

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle ceremonies en sessies van Vuurvogel, individueel en/of in groepen.  Door deelname aan een ceremonie of sessie, individueel en/of in een groep verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Vuurvogel kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

Deelname komt tot stand op het moment dat Vuurvogel het verschuldigde bedrag voor de betreffende ceremonie of sessie heeft ontvangen. Pas als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Vuurvogel is aanmelding voor ceremonie of sessie definitief.

Betalingen geschieden bij vooruitbetaling middels een door Vuurvogel uitgebracht betaalverzoek via de bank.

Vuurvogel hanteert de volgende restitutiepercentages bij annulering van deelname aan een ceremonie of sessie :

-      Tot twee weken voor de ceremonie of sessie, 75%

-      Twee weken tot 48 uur voor de ceremonie of sessie, 50%

-     Bij annulering binnen 48 uur voor de ceremonie of sessie kan geen restitutie meer verleend worden. Dit geldt ook indien deelnemer zonder bericht niet aanwezig is geweest. Indien het een (groeps)ceremonie betreft waarbij er een contante betaling geldt, dan zal er na annuleren of niet verschijnen een betaalverzoek gestuurd worden voor het totale bedrag van de ceremonie.   

-      Als door onvoorziene omstandigheden een ceremonie of sessie moet worden geannuleerd door Vuurvogel, aanvaardt Vuurvogel geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. In het geval van annulering van de ceremonie of sessie door Vuurvogel kan naar keuze in overleg een nieuwe datum ingepland worden of annuleren en afzien van betaling. Als er geen nieuwe datum ingepland wordt zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.

De geldende prijzen voor ceremonies en of sessies staan altijd op de Website van Vuurvogel. Vuurvogel behoudt zich het recht voor de prijzen van de ceremonies en sessies en eventueel andere producten en diensten te wijzigen.

Voor de ceremonies met plantmedicijn gelden een aantal afwijkende voorwaarden. Deze worden door Vuurvogel bij aanmelding per mail verstuurd, samen met het intakeformulier. Aanmeldingen voor deze ceremonies zijn pas definitief na goedkeuring door Vuurvogel van het ingevulde en geretourneerde intakeformulier alsmede na het ontvangen van de aanbetaling per bank.

De agenda van groepsceremonies of groepssessies staat altijd op de website. Vuurvogel behoudt zich het recht voor op elk moment de agenda te wijzigen.

Een deelnemer kan aan een groepsceremonie of ceremonie in de praktijk deelnemen nadat Vuurvogel het volledige bedrag voor deelname aan de ceremonie heeft ontvangen.

Aanmelden voor een groepsceremonie of sessie uitsluitend schriftelijk via whatsapp 06 23388761 of mail info@vuurvogel.eu.

Vuurvogel hanteert een aantal huisregels

-      Voor deelname aan een Sounds of Medicine wordt aangeraden om voor aanvang geen zware maaltijd te gebruiken en geen alcohol te drinken. Voor deelname aan een ceremonie met plantmedicijn geldt een afwijkende voorbereiding, die per mail ruim van te voren wordt toegestuurd aan de deelnemer.

-      Kom fris naar de ceremonie of sessie en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.  

-      Gebruik van alcohol en drugs wordt niet getolereerd.

-      Draag schone en makkelijk zittende kleding.

-      Doe je schoenen uit voordat je de ceremonieruimte betreedt.

-      Schakel mobiele telefoons uit of zet ze op vliegtuigstand.

-      Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Vuurvogel niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers en ceremonie of sessie begeleider dient altijd gerespecteerd te worden.

-    Agressief gedrag of agressief getint gedrag, intimidaties en manipulaties, worden door Vuurvogel niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers en ceremonie of begeleider dient altijd gerespecteerd te worden. 

Vuurvogel behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals hierboven genoemd, niet naleven, de toegang tot Vuurvogel te ontzeggen en deelname te be√ęindigen of deelnemer de toegang tot de ceremonie of sessie te ontzeggen zonder terugbetaling van reeds betaald geld en/of met de verplichting alsnog het volledige bedrag van deelname te voldoen als dat op dat moment nog niet heeft plaatsgevonden.

Vuurvogel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met deelname aan ceremonies en of sessies al dan niet individueel of in een groep bij of verzorgd door Vuurvogel.

Vuurvogel werkt met gekwalificeerde begeleiders en zorgt altijd voor ceremonies en sessies van hoge kwaliteit.

De ceremonies of sessies zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose, maar kunnen heel effectief en doeltreffend naast elkaar bijgewoond worden.

Vuurvogel verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Vuurvogel gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vuurvogel gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Vuurvogel en eventuele agenda technische wijzigingen. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Vuurvogel kan dat schriftelijk worden medegedeeld aan Vuurvogel. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Vuurvogel gebruik kan worden gemaakt.

Vuurvogel geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 

 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Vuurvogel worden verwerkt, voor welke doeleinden Vuurvogel dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, het bijwonen van een ceremonie of sessie, of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Vuurvogel zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

 

 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn